Pływalnia w każdej szkole podstawowej?

Zacznijmy od tego, że zajęcia na basenie są przede wszystkim przyjazne dla rozwoju nie tylko dziecka, ale także i dorosłych. To dzięki wodzie, możemy zadbać o swoją poprawną sylwetkę. Ponadto regularny pobyt na basenie poprawia krążenie krwi, zmniejsza obrzęki, a przede wszystkim wzmacnia mięśnie!
Czy w każdej szkole podstawowej znajduje się basen?
Niestety nie… Każda szkoła podstawowa, która nie posiada swojej własnej pływalni, korzysta z gotowych rozwiązań, na przykład pobliskiego basenu. Sam pamiętam, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej, która właśnie nie miała basenu. Było to troszkę frustrujące, gdy z Panią od wychowania fizycznego na każde zajęcia na basenie, musieliśmy dojeżdżać autobusem. Tak! Kiedyś nie było tak jak dziś, że szkoła zapewnia transport dzieci na pływalnię, zamawiając firmę przewozową, która podstawi punktualnie pod szkołę busiki lub autokar. Kiedyś były inne czasy i dojeżdżało się autobusem.
Jeśli szkoła podstawowa ma basen na swoim terenie, jest o tyle plus że szkoła nie musi ponosić kosztów właśnie transportu dzieciaków, a same dzieci nie tracą czasu na podróż na i z pływalni, a w tym czasie cieszą się pobytem na basenie, który wychodzi im tylko na zdrowie!

Szkoła podstawowa to nie zabawa!

Każdy z nas pamięta te lata, kiedy chodziło się do szkoły podstawowej. Za moich czasach w szkole każde piętro było „targiem”. Spotykali się w wyznaczonym miejscu wszyscy, którzy na przykład zbierali różnego rodzaju karty tematyczne. Wtedy kiedy ja uczęszczałem do szkoły podstawowej, na topie były karty pokemon. Chwaliliśmy się tam swoimi „zdobyczami” i wymieniali już zdublowanymi. Ale szkoła podstawowa Gdańsk to nie tylko jak mogłoby się wydawać rozrywka i zabawa, ale przede wszystkim nauka – przyswajanie podstawowych informacji i wiedzy w różnych dziedzinach, przedmiotach. Każda szkoła podstawowa Gdańsk stara się, by przygotować swoich uczniów do dalszej drogi, którą wybierze po ukończeniu „podstawówki”. To właśnie dzięki tej szkole zdobywamy ogólną, podstawową wiedzę w każdym temacie. Jeśli jesteś już rodzicem i Twoje dziecko wybiera się do szkoły, zadbaj o to by już od najmłodszych lat (pierwszej klasy) dziecko przyswajało jak najwięcej wiedzy ogólnej. Ważne jest również to, by dziecko nie opuszczało zajęć bez powodu, na przykład bo rodzice chcą zabrać dziecko w tym czasie do kina czy na plac zabaw. Nauczanie początkowe jest bardzo ważne, gdyż braki z tego etapu edukacji mogą mieć wpływ na dalszą naukę dziecka, którą później jest bardzo trudno odrobić.

Absolwenci liceum

Proces edukacji bywa długi, zawiły i burzliwy. Dotyczy to w szczególności czasu gimnazjum, gdy nastolatkowie przechodzą okres buntu, a określenie kierunku przyszłości jest dla nich zbyt trudnym i wcześnie zadanym zadaniem. Jednak są do niego poniekąd zmuszeni, gdyż wybór technikum, czy też liceum rzutuje na ich całą przyszłość. Dlatego też w zakresie tych pierwszych wyborów, poniekąd najtrudniejszych, pomagają im najczęściej rodzice i bliscy z rodziny.  Kolejne trzy lub cztery lata nauki, przygotowują młodych ludzi do pierwszych samodzielnych życiowych decyzji. Stając się bowiem absolwentami liceum lub technikum i zdając egzamin maturalny, podejmują decyzję o rozpoczęciu studiów lub dalszym kształceniu w szkole policealnej. Decyzje te uwarunkowane są bardzo wieloma czynnikami z których jedynie część mieści się w zakresie w pełni samodzielnych uwarunkowań. Wpływa na to bowiem również sytuacja materialna rodziny, miejsce zamieszkania, czy wzorce osobowe czerpane od bliskich. Mimo iż znaczna część osób decyduje się jednak na studia, to również duża grupa osób rozpoczyna od szkoły policealnej, która w krótszym wymiarze kształci w ściśle określonym zakresie zawodowym, w ramach zajęć weekendowych, lub dziennych.

Droga studenta na uczelni

Wykształcenie to bardzo ważny czynnik w naszym życiu, który sprawia, iż możemy mieć trochę lżejszy start życiowy. Niewątpliwie w dzisiejszych czasach wielu z nas udaje się na studia, chce się kształcić ,zdobywać wiedzę, uczyć się języków obcych, gdyż to ułatwi nam w przyszłości znalezienie dobrej pracy, w której będziemy zmogli zarabiać godziwe pieniądze. Niestety nie zawsze udaje się w naszym kraju znaleźć dobra pracę, w Polsce liczą się przede wszystkim znajomości a nie wykształcenie, ale zdobycie dyplomu z pewnością daje większe szanse za granicą, gdzie wykształceni ludzie są cenieni i zdobycie pracy jest tam bardzo możliwe. Student zaczyna swoją naukę na studiach pierwszego stopnia, czyli dawniej studia licencjackie lub inżynierskie. Studia licencjackie trwają sześć semestrów a studia inżynierskie siedem. Ukończenie studiów pierwszego stopnia pozwala nam wejść na drugi poziom nauczania czyli studia podyplomowe. Studia podyplomowe trwają trzy bądź cztery semestry i po ich zaliczeniu uzyskujemy tytuł zawodowego magistra, magistra inżyniera. Ukończenie studiów drugiego stopnia obliguje nas do wejścia na trzeci poziom nauczania czyli studia doktoranckie, po ukończeniu których otrzymujemy tytuł doktora.