Absolwenci liceum

Proces edukacji bywa długi, zawiły i burzliwy. Dotyczy to w szczególności czasu gimnazjum, gdy nastolatkowie przechodzą okres buntu, a określenie kierunku przyszłości jest dla nich zbyt trudnym i wcześnie zadanym zadaniem. Jednak są do niego poniekąd zmuszeni, gdyż wybór technikum, czy też liceum rzutuje na ich całą przyszłość. Dlatego też w zakresie tych pierwszych wyborów, poniekąd najtrudniejszych, pomagają im najczęściej rodzice i bliscy z rodziny.  Kolejne trzy lub cztery lata nauki, przygotowują młodych ludzi do pierwszych samodzielnych życiowych decyzji. Stając się bowiem absolwentami liceum lub technikum i zdając egzamin maturalny, podejmują decyzję o rozpoczęciu studiów lub dalszym kształceniu w szkole policealnej. Decyzje te uwarunkowane są bardzo wieloma czynnikami z których jedynie część mieści się w zakresie w pełni samodzielnych uwarunkowań. Wpływa na to bowiem również sytuacja materialna rodziny, miejsce zamieszkania, czy wzorce osobowe czerpane od bliskich. Mimo iż znaczna część osób decyduje się jednak na studia, to również duża grupa osób rozpoczyna od szkoły policealnej, która w krótszym wymiarze kształci w ściśle określonym zakresie zawodowym, w ramach zajęć weekendowych, lub dziennych.

Dodaj komentarz