Szkoła podstawowa to nie zabawa!

Każdy z nas pamięta te lata, kiedy chodziło się do szkoły podstawowej. Za moich czasach w szkole każde piętro było „targiem”. Spotykali się w wyznaczonym miejscu wszyscy, którzy na przykład zbierali różnego rodzaju karty tematyczne. Wtedy kiedy ja uczęszczałem do szkoły podstawowej, na topie były karty pokemon. Chwaliliśmy się tam swoimi „zdobyczami” i wymieniali już zdublowanymi. Ale szkoła podstawowa Gdańsk to nie tylko jak mogłoby się wydawać rozrywka i zabawa, ale przede wszystkim nauka – przyswajanie podstawowych informacji i wiedzy w różnych dziedzinach, przedmiotach. Każda szkoła podstawowa Gdańsk stara się, by przygotować swoich uczniów do dalszej drogi, którą wybierze po ukończeniu „podstawówki”. To właśnie dzięki tej szkole zdobywamy ogólną, podstawową wiedzę w każdym temacie. Jeśli jesteś już rodzicem i Twoje dziecko wybiera się do szkoły, zadbaj o to by już od najmłodszych lat (pierwszej klasy) dziecko przyswajało jak najwięcej wiedzy ogólnej. Ważne jest również to, by dziecko nie opuszczało zajęć bez powodu, na przykład bo rodzice chcą zabrać dziecko w tym czasie do kina czy na plac zabaw. Nauczanie początkowe jest bardzo ważne, gdyż braki z tego etapu edukacji mogą mieć wpływ na dalszą naukę dziecka, którą później jest bardzo trudno odrobić.

Dodaj komentarz